Przeglądy instalacji

Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia do zajmowania się instalacjami gazowymi, ciepłowniczymi i elektrycznymi. Wykonujemy okresowe przeglądy instalacji gazowych oraz próby ich szczelności.
Wystawiamy protokoły z prób szczelności odbiory instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych